top of page

Hellre Tabasco än känslor

En nationell undersökning om killars mentala hälsa och svårighet att uttrycka känslor, genomförd i samarbete med Kantar Public

Läs mer

AdobeStock_268905894.jpeg

Om undersökningen

Under Kevlaret är en ideell organisation som sedan 2016 jobbar för att stötta killar och unga män att möta sina känslor. Vi har föreläst för över 14 000 ungdomar och stöttat tusentals killar i vår stödchatt. På de här sex åren har vi samlat mängder av berättelser, insikter och lärdomar om hur killars och unga mäns vardag ser ut. Trots våra tusentals samtal med killar och unga män har det varit svårt att dra tydliga slutsatser om hur killar faktiskt mår i Sverige. Och för att kunna stötta dem på bästa sätt över lång tid är det något vi verkligen behöver veta. Killars hälsa är också något som Sverige och hela världen behöver prata mer om och ta ett större ansvar för.

 

Vi hoppas att den här undersökningen ska leda till att:
  • Fler killar och unga män får hjälp och stöd

  • Samhällsintresset för killars och unga mäns hälsa ökar

  • Killar och unga män känner sig representerade och hörda

Hur har undersökningen genomförts?

Undersökningen genomfördes via Kantar Publics riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade onlinepanel, Sifopanelen. Målgruppen består av killar och unga män i åldersgrupp 13-28 år. Personer under 16 år har deltagit efter vårdnadshavares godkännande (i enlighet med branschetiska riktlinjer –ESOMAR). 1000 intervjuer genomfördes under tidsperioden 26 november – 20 december 2021.

1 av 6
uppger att han mår dåligt (17%).

(1-4 på en 10-gradig skala)

AdobeStock_220533624.jpeg

Var tredje kille
har inte pratat med någon om att de ofta kände jobbiga känslor som ung (33%).

AdobeStock_290952301.jpeg

1 av 3
hindrar sig från att visa sina känslor för att inte framstå som svaga.

AdobeStock_301412265.jpeg

55%
döljer sina känslor för att inte belasta andra.

Underkevlaret_Undersökning_Stills_11.jpg

1 av 4
dricker hellre Tabasco än
gråter inför en killkompis.

Underkevlaret_Undersökning_Stills_9.jpg
AdobeStock_476107569.jpeg

Att berätta för någon om att man mår dåligt är också att hjälpa någon annan.

31 procent svarar att de skulle kunna tänka sig att prata om att de mår dåligt om de fick höra andras upplevelser av att må dåligt.

1 av 5
tar hellre i ett elstängsel än pratar om jobbiga känslor med sina killkompisar.

Underkevlaret_Undersökning_Stills_19.jpg

Från bloggen

bottom of page