top of page
AdobeStock_275591818.jpeg

Start    |    Konsten Att Lyssna    |    Känslor    |    Behov    |    Övningar

Känslor

Känslor är en del av vår mänskliga natur. De är signaler som visar oss vad som är viktigt för oss, vad vi tycker om och inte tycker om, vad vi behöver och inte behöver. Känslor hjälper oss att anpassa oss till vår omgivning, överleva, lära oss och växa. Men varför har vi dem och vad hjälper det att lära sig mer om dem?

Varför har vi känslor?

Vi har känslor av flera anledningar. Här är några av dem:

Känslor motiverar oss att agera
Till exempel kan rädsla få oss att fly eller kämpa, glädje få oss att le eller skratta, ilska få oss att protestera eller konfrontera.

Känslor hjälper oss att kommunicera med andra
Till exempel kan vi visa våra känslor genom ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonfall eller ord. Vi kan också tolka andras känslor genom att observera deras beteende.

Känslor hjälper oss att förstå oss själva och andra
Till exempel kan vi reflektera över våra känslor och vad de berättar om våra värderingar, intressen, mål eller problem. Vi kan också försöka sätta oss in i andras känslor och perspektiv.

Känslor är en viktig del av vår psykiska hälsa
De påverkar hur vi tänker, agerar och reagerar på olika situationer och människor. Känslor är också ett sätt att kommunicera med oss själva och andra om våra behov, önskemål och gränser.

Det finns inga rätt eller fel känslor.

 

Alla känslor har ett syfte och en funktion. Vissa känslor kan vara mer behagliga eller obehagliga än andra, men det betyder inte att de är bra eller dåliga. Det är snarare hur vi hanterar våra känslor som kan vara mer eller mindre hälsosamt.


Att kunna känna igen, uttrycka och reglera sina känslor är en viktig färdighet för att må bra och ha goda relationer. Att förneka, undertrycka eller fastna i sina känslor kan leda till stress, ångest, depression och andra psykiska problem. Att vara medveten om sina känslor och acceptera dem som de är kan hjälpa till att hantera dem på ett konstruktivt sätt.
 

Det sägs att vi människor har fyra grundkänslor:

GLÄDJE • ILSKA • RÄDSLA • SORG

Men det finns så många fler nyanser (och kombinationer) av de här känslorna så det är egentligen inte så konstigt att det ibland är svårt att sätta ord på vad det är som känns. Här har vi samlat en lista med känslor som kan vara värdefull att titta på ibland för att lära känna dina känslor och sätta ord på dem.

 

Vi har delat upp listan i två delar; känslor vi ofta upplever när våra behov är tillgodosedda och känslor vi ofta upplever när behoven INTE är tillgodosedda. Läs mer om våra grundläggande behov här.

 

Längre ner har vi även listat några så kallade "icke-känslor" som ibland misstas för att vara känslor i sig.

Känslor vi ofta upplever när våra behov ÄR tillgodosedda

Avslappnad

Hoppfull

Kär

Lättad

Nöjd

Sprallig

Säker

Trygg

Uppskattad

Glad

Ivrig

Lycklig

Nyfiken

Peppad

Stolt

Tacksam

Upprymd

Överraskad

Känslor vi ofta upplever när våra behov INTE är tillgodosedda

Arg
Bekymrad
Frustrerad
Känslig
Ointresserad
Osäker
Otålig
Rädd
Spänd

Svartsjuk
Uppjagad
Vansinnig
Chockad
Ensam
Förvånad
Ledsen
Orolig
Skam

Trött
Avundsjuk
Besviken
Irriterad
Nervös
Olycklig
Otrygg
Rastlös
Smärta/Ont

Sur
Uttråkad
Blyg
Deprimerad
Förvirrad
Hopplös
Missnöjd
Stressad

"Icke-känslor"

Här är vad som ibland kallas icke-känslor, dvs saker som vi ibland kan missta för en känsla men som egentligen är mer en beskrivning av något som har hänt oss. Jag kan ha blivit utnyttjad, mobbad, avvisad, attackerad etc men rent språkligt säger vi ofta "jag känner mig missförstådd" vilket lätt kan förvirras med att det är en känsla i sig. Vilken av ovanstående känslor handlar det egentligen om? Rädd? Stressad? Orolig? Om svaret är "det beror på situationen" tyder det på att vi har att göra med en icke-känsla.

Kränkt
Utnyttjad
Ifrågasatt
Attackerad
Kritiserad

Osynlig

Manipulerad
Pressad
Avvisad
Övergiven
Mobbad

Avbruten

Utesluten
Missförstådd
Provocerad
Hotad

Hur lätt var det att förstå innehållet på sidan?
Fattade ingentingSvårt att hänga medVarken svårt eller lättGick helt ok att förståKlockrent beskrivet
bottom of page