Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig

Under kevlaret är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar kring Under kevlarets behandling av personuppgifter kan du kontakta info@underkevlaret.se.

 

Ändamål

Vi samlar som utgångspunkt inte in några personuppgifter alls när du chattar med oss, om du inte själv väljer att berätta saker om dig själv för oss som gör att vi kan identifiera dig.

Om du väljer att dela med dig av dina personuppgifter så behandlar vi dem bara genom att chattloggen ligger kvar på vår server samt att vi skickar chatten till dig om du vill att vi gör det och har gett oss din e-post. Vi behandlar alltså dina personuppgifter bara för att kunna chatta med dig och därefter när loggen över vår chattkonversation ligger kvar på vår server.

 

Rättslig grund

När du delar med dig av personuppgifter till oss, så behandlar vi dem med stöd av ditt samtycke. Eftersom vi inte kan se några personuppgifter om dig utan att du aktivt delar med dig av dem, så betraktar vi det som att du ger oss ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter på det sätt som vi beskriver i den här policyn. Det här gäller även om du väljer att dela med dig av känsliga personuppgifter.

 

Överföring av personuppgifter

Vi överför inte några personuppgifter aktivt till någon utanför Under kevlaret. Den enda organsation som kan få tillgång till dem är Noop som är leverantör till vår chattjänst.

 

Lagring

Vi sparar innehållet i en chattkonversation i ett år från den dag du chattar med oss.

 

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt att få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta oss på info@underkevlaret.se.

 

Återkallande av samtycke

Eftersom vår behandling av dina personuppgifter stödjer sig på att du ger oss ditt samtycke, så är det viktigt att du vet att du alltid kan ta tillbaka ditt samtycke. Om du gör det och vi kan identifiera dina uppgifter i chattloggarna så kommer vi att radera dem, no questions asked.

 

Synpunkter

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter så kan du alltid vända dig till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på http://www.datainspektionen.se/