VADÅ MACHOKULTUR?

Machokultur är

ett brett och många gånger krångligt begrepp som kan vara svårt att förstå sig på. Vad är det egentligen? Hur påverkar den oss och samhället i stort?

 

Vi hoppas på att kunna beskriva det med ett lätt och tydligt språk i den här korta genomgången.

Såhär definierar vi machokultur

Swipa/klicka för att läsa mer.

Machokultur är en samling av normer* som berättar för oss hur killar/män förväntas vara. Normer skapar attityder som leder till att pojkar och män strävar efter att vara på vissa sätt - "manliga".

*Normer är oskrivna regler, idéer, föreställningar och ideal som kontrollerar hur man förväntas vara, leva och se ut för att passa in i samhället. 

1.

  • instagram
  • twitch
  • fb-01